Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch thu được

  • 1 Đánh giá

3. Hòa tan hết 5,72 gam (sôđa tinh thể) vào 44, 28 ml nước. Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

Bài làm:

Số mol sôđa là: mol

Số mol tinh khiết là: $n = 0,02$ mol.

Nước có khối lượng riêng là 1 nên khối lượng nước là: 44,28 gam.

Nồng độ phần trăm của dung dịch là:

  • 185 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021