Em hãy đọc "Giai thoại Ác-si-mét" và mô tả các bước trong quá trình nghiên cứu của ông.

  • 1 Đánh giá

2. Giai thoại Ác-si-mét

Em hãy đọc "Giai thoại Ác-si-mét" và mô tả các bước trong quá trình nghiên cứu của ông (ghi kết quả vào bảng 1.2)

Bảng 1.2. Các bước trong quá trình nghiên cứu của Ác-si-mét.

STTCác vấn đề nghiên cứuNội dung
1Xác định vấn đề nghiên cứu
2Giả thuyết nghiên cứu
3Phương pháp nghiên cứu
4Sản phẩm nghiên cứu

Bài làm:

Bảng 1.2. Các bước trong quá trình nghiên cứu của Ác-si-mét

STTCác bước nghiên cứuNội dung
1Xác định vấn đề nghiên cứuXác định xem chiếc vương miện mà người thợ kim hoàn làm có phải là vàng nguyên chất hay không.
2Giả thuyết nghiên cứuGiải thuyết là chiếc vương miện mà người thợ kim hoàn làm là hoàn toàn từ vàng nguyên chất.
3Phương pháp nghiên cứuTiến hành thí nghiệm, dựa vào lực đẩy Ác-si-mét.
4Sản phẩm nghiên cứuÔng kết luận: Chiếc vương miện mà người thợ kim hoàn làm chế tạo từ vàng không nguyên chất
  • 115 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021