Cho biết clo có những ứng dụng nào trong thực tế?

  • 1 Đánh giá

III. Ứng dụng của clo

Quan sát sơ đồ dưới đây (Hình 13.6) và cho biết clo có những ứng dụng nào trong thực tế? Cho biết tính chất hóa học nào dẫn đến mỗi ứng dụng đó.

Cho biết clo có những ứng dụng nào trong thực tế?

Bài làm:

Ứng dụng của clo:

  • Khử trùng nước sinh hoạt vì khi clo tan vào trong nước tạo thành axit hipocloro có tính tẩy màu và diệt khuẩn.
  • Điều chế nhựa PVC, chất dẻo, chất màu, cao su, ... vì clo có thế tác dụng với một số chất hữu cơ.
  • Điều chế nước Gia-ven, clorua vôi ...
  • Tẩy trắng vải sợi, bột giấy, ...
  • 62 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021