Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học ?

  • 1 Đánh giá

2. Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học ?

a) Máy xúc đất đang làm việc.

b) Người lực sĩ đang nâng tạ từ thấp lên cao.

c) Người công nhân đang đẩy xe rác.

d) Quả bưởi rơi từ cao xuống thấp.

Trong những trường hợp có công cơ học ở trên, lực nào thực hiện công cơ học (chỉ cần nêu 1 lực trong mỗi trường hợp)

Bài làm:

Trường hợp có công cơ học và lực thực hiện công cơ học trong trường hợp đó là:

a, lực thực hiện công là lực xúc của máy.

b, lực thực hiện công là lực nâng của lực sĩ.

c, lực thực hiện công là lực đẩy của người công nhân.

d, lực thực hiện công là trọng lực của quả bưởi.

  • 114 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021