Lập công thức hóa học của nhôm oxit

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Lập công thức hóa học của nhôm oxit, biết nhôm có hóa trị III.

Bài làm:

Gọi công thức cần lập là:

Nhôm có hóa trị III, nên ta có: .

Rút gọn công thức ta thu được công thức hóa học của nhôm oxit là: .

  • 108 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021