Đọc thêm về biến đổi khí hậu trên thế giới ở các khu vực địa lí khác nhau và các kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu ở các quốc gia bị ảnh hưởng nặng bởi biến đổi khí hậu.

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Đọc thêm về biến đổi khí hậu trên thế giới ở các khu vực địa lí khác nhau và các kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu ở các quốc gia bị ảnh hưởng nặng bởi biến đổi khí hậu.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021