Hãy cho biết các tính chất hóa học của CO2

  • 1 Đánh giá

b) Tính chất hóa học

có những tính chất hóa học chung của một oxit axit. Dựa vào các kiến thức đã học bài oxit, hãy cho biết tính chất hóa học của , mỗi tính chất viết một PTHH để minh họa.

Bài làm:

Tính chất hóa học của :

  • Tác dụng với nước:
  • Tác dụng với dung dịch bazo:
  • Tác dụng với oxit bazo:
  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021