1. Tìm hiều về sự co cơ

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiều về sự co cơ

Quan sát hình 24.2 và giải thích sự thay đổi biên độ của đồ thị (biểu diễn sự thay đổi quá trình co cơ).

Bài làm:

- Cơ co khi có lực kích thích phù hợp. Khi tăng cường độ kích thích thì khả năng co cơ tăng lên. Nhưng nếu vượt quá ngưỡng kích thích (lực kích thích lớn trong thời gian dài) thì sẽ gây căng cứng và gây hiện tưởng mỏi cơ => sự co cơ giảm.

  • 56 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021