Khoa học tự nhiên 8 bài 10: Phân bón hóa học Khoa học tự nhiên lớp 8

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Soạn bài 10: Phân bón hóa học - sách VNEN Khoa học tự nhiên 8 trang 72 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong bài chi tiết, dễ hiểu giúp các em học sinh nắm tốt kiến thức của bài, qua đó chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

A. Hoạt động khởi động

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Vì sao cần bón phân hóa học cho cây trồng? Có phải càng bón nhiều phân bón hóa học càng tốt cho cây trồng không?

=> Xem hướng dẫn giải

Em cho biết ý kiến về đảm bảo an toàn lao động khi bón phân của người nông dân trong hình 10.1

Em cho biết ý kiến về đảm bảo an toàn lao động khi bón phân của người nông dân trong hình

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Những nhu cầu của cây trồng

Dùng từ thích hợp cho trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống để hoàn thành kết luận dưới đây

(đất, không khí, nước, bã nhờn, dinh dưỡng, chất khô, vi lượng)

Kết luận:

Thực vật có thành phần chính là Thành phân còn lại được gọi là ...(2)... do các nguyên tố C,\; H,\; O,\; N,\; K, \;Ca,\;P, \;Mg,\; S và một số rất ít các nguyên tố ...(3)... như B, \;Cu, \;Zn \;...

=> Xem hướng dẫn giải

2. Vai trò của các nguyên tố hóa học đối với thực vật

Các nguyên tố có vai trò như thế nào đối với thực vật?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Những loại phân bón hóa học thường dùng

1. Phân bón đơn

Những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết được bón cho cầy trồng nhằm nâng cao năng suất được gọi là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Hãy sắp xếp các phân bón hóa học sau thành ba loại (phân đạm, phân lân, phân kali):

=> Xem hướng dẫn giải

2. Phân bón kép

Hãy tính hàm lượng photpho có trong hai mẫu phân bón hóa học trong hình:

Hãy tính hàm lượng photpho có trong hai mẫu phân bón hóa học trong hình

=> Xem hướng dẫn giải

Điền công thức tính hàm lượng các nguyên tố vào các chỗ trống sau:

  • Tỉ lệ phần trăm trong P_2O_5 được tính theo công thức: .........
  • Suy ra hàm lượng trong phân bón được tính theo công thức: .......
  • Tỉ lệ phần trăm trong K_2O được tính theo công thức: .........
  • Suy ra hàm lượng trong phân bón được tính theo công thức: .......
  • Hàm lượng là: .... ghi trên bao bì.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Phân bón vi lượng

Chọn từ/ cụm từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong kết luận dưới đây:

(phân đạm, phân vi lượng, phân hỗn hợp, phân lân, phân kali, phân bón hóa học kép)

Một số phân bón hóa học đơn thường dùng là . Một số ...(2)... thường dùng là NPK,\; KNO_3,\;(NH_4)_2HPO_4.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Có những loại phân bón hóa học:

a) Hãy nêu tên hóa học của các loại phân bón trên.

b) Hãy sắp xếp các loại phân bón trên thành các loại phân bón đơn, phân bón kép.

c) Trộn những phân bón hóa học nào với nhau ta được phân bón kép ?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Một người làm vườn đã dùng 500 gam để bón rau.

a) Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong loại phân bón này?

b) Tính thành phần phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón.

c) Tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng đã bón cho cây trồng.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Có ba mẫu phân bón không ghi nhãn là: phân kali , phân đạm NH_4NO_3 và phân lân Ca(H_2PO_4)_2. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết mỗi mẫu phân bón trên.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Trong công nghiệp, người ta điều chế phân đạm ure bằng cách cho khí amoniac tác dụng với khí cacbon dioxit CO_2 ở nhiệt độ 180 - 200^0C, khoảng 200 atm, theo phản ứng:

Biết hiệu suất phản ứng là 70%, vậy để sản xuất được 6 tấn ure cần phải sử dụng:

a) bao nhiêu tấn amoniac và bao nhiêu tấn cacbon dioxit CO_2?

b) bao nhiêu khí NH_3 và bao nhiêu khí CO_2 (đktc)?

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Em hãy cho biết ý kiến của mình về nhận định sau:

"Các nguyên tố dinh dưỡng là rất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng vì vậy ta cần phải bón tật nhiều phân bón hóa học để tăng năng suất cây trồng ngày càng cao"

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hình 10.5 cho thấy 3 cây trồng bên phải bị thiếu đạm, lá cây xanh nhợt, cây chậm phát triển.

Em hãy chọn giúp bác nông dân một bao phân bón

Em hãy chọn giúp bác nông dân một bao phân bón trong số các bao dưới đây (Hình 10.6) cung cấp nhiều đạm cho 3 cây trồng nêu trên sinh trưởng tốt.

Em hãy chọn giúp bác nông dân một bao phân bón

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Phân bón là thức ăn của cây trồng, bổ sung thêm nguồn dinh dưỡng cho cây trồng phát triển. Tuy nhiên, không phải tất cả lượng phân bón trên được cho vào đất, được phun trên lá ... cây sẽ hấp thụ hết để nuôi cây lớn lên từng ngày. Theo số liệu tính toán của các chuyên gia trong lĩnh vực nông hóa học ở Việt Nam, hiện nay hiệu suất sử dụng phân đạm mới chỉ đạt 30 - 45%, lân từ 40 - 45% và kali từ 40 - 50%, tùy theo đất, giống cây trồng, thời vụ, phương pháp bón, loại phân bón, ...

a) Em hãy cho biết phân bón hóa học đã gây ra ô nhiễm cho môi trường sống chúng ta như thế nào.

b) Nêu ảnh hưởng của những ô nhiễm trên đến đời sống con người.

=> Xem hướng dẫn giải

Khoa học tự nhiên 8 bài 10: Phân bón hóa học được Khoahoc chia sẻ trên đây. Với phần hướng dẫn chi tiết sẽ giúp ích cho các em có nắm chắc trọng tâm của bài, cũng như củng cố thêm kiến thức. Chúc các em học tốt, nếu thấy tài liệu hay, hãy chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo với nhé.