Em hãy chọn giúp bác nông dân một bao phân bón

  • 1 Đánh giá

2. Hình 10.5 cho thấy 3 cây trồng bên phải bị thiếu đạm, lá cây xanh nhợt, cây chậm phát triển.

Em hãy chọn giúp bác nông dân một bao phân bón

Em hãy chọn giúp bác nông dân một bao phân bón trong số các bao dưới đây (Hình 10.6) cung cấp nhiều đạm cho 3 cây trồng nêu trên sinh trưởng tốt.

Em hãy chọn giúp bác nông dân một bao phân bón

Bài làm:

Hàm lượng Nito trong mỗi loại phân bón từ trái qua phải lần lượt là: 10%, 16% và 46%. Vậy, để cung cấp nhiều đạm cho cây trồng nhất, ta nên chọn phân ure.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021