Mật độ các cá thể trong quần thể được điều chỉnh quanh mức cân bằng như thế nào? Vì sao quần thể người lại có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có?

  • 1 Đánh giá

3. Mật độ các cá thể trong quần thể được điều chỉnh quanh mức cân bằng như thế nào?

4. Vì sao quần thể người lại có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có?

Bài làm:

3. Mật độ các cá thể trong quần thể được điều chỉnh quanh mức cân bằng:

  • Mật độ quần thể không cố định mà thường thay đổi theo mùa, theo năm và phụ thuộc vào chu kì sống của sinh vật.
  • Khi nơi ở rộng rãi, nguồn thức ăn dồi dào, khí hậu thuận lợi, quần thể phát triển mạnh, số lượng cá thể của quần thể tăng nhanh.
  • Khi số lượng cá thể trong quần thể quá cao, dẫn đến nơi ở chật trội, nguồn thức ăn trở nên khan hiếm, quần thể tự điều chỉnh bằng cách giảm tỉ lệ sinh. Mặt khác khi số lượng cá thể trong quần thể cao, các sản phẩm thừa và sản phẩm bài tiết nhiều làm ô nhiễm môi trường sống, quần thể phát sinh bệnh tật, nhiều cá thể chết. Mật độ quần thể được điều chỉnh trở về mức độ cân bằng.

4. Ngoài đặc điểm sinh học như những quần thể sinh vật khác, quần thể người còn có những đặc điểm kinh tế - xã hội mà quần thể sinh vật khác không có. Đó là do con người có hệ thần kinh phát triển cho phép con người có lao động và tư duy, có óc sáng tạo, luôn làm việc có mục đích trước, có khả năng tự điều chỉnh các đặc điểm sinh thái trong quần thể, đồng thời cải tạo thiên nhiên.

  • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021