Viết PTHH của phản ứng xảy ra khi cacbon tác dụng với các chất

  • 1 Đánh giá

2. Viết PTHH của phản ứng xảy ra khi:

a) cacbon tác dụng với các chất: sắt III oxit, chì II oxit (khi nung nóng).

b) cacbon monoxit tác dụng với oxi, đồng II oxit.

c) cacbon dioxit tác dụng với natri hidroxit, canxi oxit

Bài làm:

a)

b)

c)

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021