Sờ tay vào bát sứ thấy có hiện tượng gì?

  • 2 Đánh giá

b) Nước tác dụng với oxit bazo

Hiện tượngGiải thích. Viết PTHH

Sờ tay vào bát sứ thấy có hiện tượng gì?

Quỳ tím chuyển thành màu gì?

.......

......

Bài làm:

Hiện tượngGiải thích. Viết PTHH
Sờ tay vào bát sứ thấy có hiện tượng gì?Khi sờ tay vào bát sứ, ta thấy bát sứ ấm hơn bình thường. Điều này chứng tỏ phản ứng tỏa nhiều nhiệt.
Quỳ tím chuyển thành màu gì?Quỳ tím chuyển thành màu xanh.

  • 133 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021