Câu hỏi thảo luận:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Câu hỏi thảo luận:

- Tài nguyên thiên nhiên là gì?

- Nêu vai trò của tài nguyên thiên nhiên.

Bài làm:

- Tài nguyên thiên nhiên là nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng cho cuộc sống.

  • 135 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021