Điền từ hoặc cụm từ cho dưới đây để hoàn thành kết luận về cách điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.

  • 1 Đánh giá

Điền từ hoặc cụm từ cho dưới đây để hoàn thành kết luận về cách điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.

(1) chứa oxi, giàu oxi, có nguyên tố oxi.

(2) dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao, dễ bị phân hủy ở nhiệt độ thấp, dễ bị phân hủy ở nhiệt độ thường.

Trong phòng thí nghiệm, khí oxi được điều chế bằng cách nung nóng những hợp chất và $...(2)...$ như $KMnO_4$, $KClO_3$.

Bài làm:

Trong phòng thí nghiệm, khí oxi được điều chế bằng cách nung nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao như , $KClO_3$.

  • 59 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021