1. Thế nào là một quần xã sinh vật?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Thế nào là một quần xã sinh vật?

- Em hãy liệt kê các quần thể sinh vật sống trong rừng mưa nhiệt đới và rừng ngập mặn ven biển.

- Quần thể sinh vật khác quần thể sinh vật như thế nào?

Bài làm:

- rừng mưa nhiệt đới có các quần thể: rắn, hươu, cây xưa, rêu, dương xỉ, muỗi,....

- Rừng ngập mặn: đước, sú, vẹt, cua, ốc, ...

- sự khác nhau giữa quần thể và quần xã:

Quần thể sinh vật

Quần xã sinh vật

- Gồm các các thể cùng loài

- Gồm các cá thể thuộc các quần thể của các loài khác nhau

- Có các quan hệ cùng loài: hỗ trợ và cạnh tranh

- Có các quan hệ cùng loài (hỗ trợ và cạnh tranh) và quan hệ khác loài (cộng sinh, hội sinh, cạnh tranh, kí sinh, sinh vật ăn sinh vật khác)

- Các sinh vật trong quần thể có khả năng sinh sản với nhau

- Các sinh vật trong quần xã có thể sinh sản với nhau (cùng loài) hoặc không thể sinh sản với nhau (khác loài)

Ví dụ:

Ví dụ:

  • 90 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021