5. Tìm hiểu một số bất thường về hệ cơ do hoạt động thể lực

  • 1 Đánh giá

3. Sự vận động nhờ co cơ

(tham khảo thông tin SGK - trang 151)

4. Tìm hiểu hoạt động thể thao với sự phát triển của các cơ

(tham khảo thông tin SGK - trang 151 -152)

5. Tìm hiểu một số bất thường về hệ cơ do hoạt động thể lực

Quan sát các hình trong bảng 24. Nối thông tin ở cột B (a,b,c,d) sao cho phù hợp với hình ảnh tương ứng trong cột A (1,2,3,4).

Bài làm:

1- b

2- d

3- c

4- a

  • 147 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021