Hướng dẫn giải VNEN hóa học 8 chi tiết, dễ hiểu

  • 1 Đánh giá

VNEN 8 hóa học. Dưới đây là toàn bộ những bài học của môn hóa học trong chương trình học thử nghiệm VNEN thuộc quyển khoa học tự nhiên lớp 8. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các em giải các câu hỏi cũng như bài tập trong sách một cách chi tiết, dễ hiểu nhằm giúp các em hiểu bài và làm bài tốt hơn.

Môn Hóa Học - Khoa học tự nhiên 8

Chủ đề 1: Mở đầu môn khoa học tự nhiên

Chủ đề 2: Không khí, nước

Chủ đề 3: Dung dịch

Chủ đề 4: Các loại hợp chất vô cơ

Chủ đề 5: Phi kim


  • 1.082 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021