Em hãy dự đoán xem, sau khi một vạt rừng bị cháy thì loài sinh vật có đặc điểm sinh học nào sẽ xuất hiện đầu tiên, vì sao?

  • 3 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Em hãy dự đoán xem, sau khi một vạt rừng bị cháy thì loài sinh vật có đặc điểm sinh học nào sẽ xuất hiện đầu tiên, vì sao?

Bài làm:

Dự đoán: loài cỏ sẽ xuất hiện đầu tiên. Vì:

- cỏ sống ở tầng đất nền,mùn

- cỏ lấy dinh dưỡng trực tiếp từ mùn đất

- cỏ có thể thích nghi với nhiều môi trường, sinh sản nhanh

  • 132 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021