Từ thí nghiệm trên, em có thể dự đoán than hoạt tính có những ứng dụng nào?

  • 1 Đánh giá

Từ thí nghiệm trên, em có thể dự đoán than hoạt tính có những ứng dụng nào?

Bài làm:

Than hoạt tính có một số ứng dụng như sau:

  • Làm sạch không khí
  • Làm sạch nước ngầm
  • Làm sạch nước lọc
  • ...
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021