Đọc và tìm hiểu thêm về hiện tượng mưa axit, thủng tầng ozon, hiện tượng sương khói, lũ lụt, hạn hán. Viết báo cáo khoảng 500 từ.

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tò mở rộng

Đọc và tìm hiểu thêm về hiện tượng mưa axit, thủng tầng ozon, hiện tượng sương khói, lũ lụt, hạn hán. Viết báo cáo khoảng 500 từ.

  • 79 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021