Hãy sắp xếp các dung dịch trên theo thứ tự tăng dần độ axit của dung dịch

  • 1 Đánh giá

3. Thang pH

Cho biết 3 dung dịch X, Y, Z lần lượt có các giá trị pH là 1, 3, 7. Hãy sắp xếp các dung dịch trên theo thứ tự tăng dần độ axit của dung dịch.

Bài làm:

Sắp xếp theo thứ tự độ axit tăng dần: Z < Y < X

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021