Tìm kiếm, thu thập tư liệu về thực trạng sử dụng, khai thác tài nguyên thiên nhiên từ mạng internet, thực tế,..

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt đông tìm tòi mở rộng

Tìm kiếm, thu thập tư liệu về thực trạng sử dụng, khai thác tài nguyên thiên nhiên từ mạng internet, thực tế,..

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021