Dưới tác dụng của lực 200N (Hình 18.2), một vật di chuyển theo phương ngang đi được quãng đường 100 m. Hãy tính công của lực.

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi:

  1. Dưới tác dụng của lực 200N (Hình 18.2), một vật di chuyển theo phương ngang đi được quãng đường 100 m. Hãy tính công của lực.
  2. Một xe có khối lượng 200 kg. Xe chuyển động trên quãng đường nằm ngang một đoạn đường 500 m. Trọng lực tác dụng lên xe có thực hiện công hay không, nếu có thì bằng bao nhiêu ?

Bài làm:

1. Công của lực tác dụng lên vật là :

A = F.s = 200.100 = 20000 Nm

2. Trọng lực tác dụng lên xe không thực hiện công vì xe chuyển dời theo phương vuông góc với trọng lực tác dụng lên xe.

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021