Giải câu 2 phần D trang 65 khoa học tự nhiên 8

  • 1 Đánh giá

2. Dùng giấy pH xác định pH của kem đánh răng và giải thích tại sao kem đánh răng lại có độ pH như vậy?

Bài làm:

Độ pH của kem đánh răng nằm trong khoảng: 7 - 8,5.

Kem đánh răng có độ pH như vậy để trung hòa axit trong khoang miệng.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021