Ở nhiệt độ thường, có phản ứng hóa học xảy ra không?

  • 1 Đánh giá

b) Tác dụng với đồng oxit

Thí nghiệm 2: sgk trang 27

Ở nhiệt độ thường, có phản ứng hóa học xảy ra không? Đốt nóng CuO trên ngọn lửa đèn cồn (đưa ngọn lửa đèn cồn vào vị trí có CuO, lúc này nhiệt độ sẽ tới khoảng ), quan sát và nhận xét hiện tượng.

Bài làm:

Ở nhiệt độ thường: Không có phản ứng xảy ra.

Khi đốt nóng: Bột CuO chuyển từ màu đen sang màu đỏ gạch, và có hơi nước đọng lại trên thành ống nghiệm. Hidro đã chiếm nguyên tố oxi trong CuO.

PTHH:

  • 246 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021