Nêu ví dụ về sự chuyển hóa giữa các hợp chất vô cơ

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Em hãy nêu ví dụ về sự chuyển hóa giữa các hợp chất vô cơ trong đời sống. Viết PTHH của các phản ứng đó

Bài làm:

Vôi sống để trong không khí sẽ bị chuyển hóa thành vôi tôi và muối cacbonat:

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 8 VNEN