Tại sao trời lạnh sờ tay vào thép thấy lạnh hơn sờ vào gỗ ?

  • 1 Đánh giá

7. Tại sao trời lạnh sờ tay vào thép thấy lạnh hơn sờ vào gỗ ? Có phải vì nhiệt độ của thép thấp hơn của gỗ ko ?

Bài làm:

Không. Vì thép hấp thụ nhiệt tốt hơn gỗ nên khi tay chạm vào thép thì thép hấp thụ nhiệt ở tay ta làm tay có nhiệt đô thấp hơn thép nên cảm thấy thấy lạnh, còn gỗ thì ngược lại.

  • 85 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021