Hãy tìm hiểu công suất của một số nhà máy thuỷ điện lớn của nước ta !

  • 1 Đánh giá

Tìm hiểu vế công suất của người, máy

Công suất của con người khi lao động chân tay trong những điều kiện bình thường trung bình vào khoảng 70 đến 80 W. Khi đi bộ, công suất trung bình của người là 300 W. Khi chạy thi 100m, công suất của vận động viên có thể lên tới 730 W.

Công suất của tên lửa đẩy con tàu vũ trụ Phương đông chở nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Trái Đất là Ga-ga-rin, công dân Liên Xô (trước đây) là 15 000 MW.

Nước ta có nhiều nhà máy thuỷ điện. Hãy tìm hiểu công suất của một số nhà máy thuỷ điện lớn của nước ta !

Bài làm:

Công suất một số nhà máy thuỷ điện lớn của nước ta:

  • Nhà máy thuỷ điện Sơn La, công suất 2400 MW.
  • Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, công suất 1.920 MW.
  • Thủy điện Lai Châu, công suất lắp đặt 1.200 MW.
  • Nhà máy thủy điện Yaly, tổng công suất lắp đặt 720 MW.
  • Nhà máy Thủy điện Trị An, công suất thiết kế 400 KW.
  • Nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi, công suất 300 MW.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021