Nhiệt năng của miếng đồng và nước thay đổi thế nào ?

  • 1 Đánh giá

D.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

1. Nung nóng một miếng đồng rồi thả vào cốc nước lạnh. Nhiệt năng của miếng đồng và nước thay đổi thế nào ? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt ?

Bài làm:

Nhiệt năng của miếng đồng giảm, của nước tăng. Đây là sự truyền nhiệt.

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021