Cho biết tính chất vật lí của canxi hidroxit

  • 1 Đánh giá

2. Canxi hidroxit (

a) Tính chất vật lí

Đọc thông tin sau và cho biết tính chất vật lí của canxi hidroxit.

Bài làm:

Tính chất vật lý của canxi hidroxit:

  • Trạng thái: Chất rắn
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Độ tan: Ít tan trong nước
  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021