Trình bày cách phân biệt các dung dịch riêng biệt (không nhãn) bằng phương pháp hóa học

  • 1 Đánh giá

2. Hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch riêng biệt (không nhãn) bằng phương pháp hóa học: loãng, $Na_2SO_4$. Viêt PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có).

Bài làm:

Thuốc thử loãng
Quỳ tímGiấy quỳ tím hóa đỏGiấy quỳ tím hóa đỏGiấy quỳ tím không đổi màu
Không có hiện tượng gìXuất hiện kết tủa trắng

  • 74 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021