Khi tiếp thêm củi vào bếp lửa, cách làm nào sau đây làm cho lửa mạnh hơn

  • 2 Đánh giá

2. Khi tiếp thêm củi vào bếp lửa, cách làm nào sau đây làm cho lửa mạnh hơn. Giải thích

Cách 1: Cho thanh củi to vào bếp

Cách 2: Chẻ mỏng nó ra rồi cho vào bếp

Cách 3: Thổi hoặc quạt thêm không khí vào.

Bài làm:

Cách làm làm cho lửa mạnh hơn là cách số 3 vì thổi hoặc quạt thêm không khí vào thì sẽ cung cấp thêm oxi cho phản ứng cháy xảy ra.

  • 180 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021