Nước Gia - ven được ai tìm thấy lần đầu tiên?

 • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Gia - ven hay nước Gia - ven là hỗn hợp hai muối và $NaClO$, trong đó có $NaClO$ có tính oxi hóa mạnh nên được dùng làm thuốc tẩy trắng trong công nghiệp cũng như trong gia đình.

Hãy tìm hiểu:

 • Nước Gia - ven được ai tìm thấy lần đầu tiên, ở đâu? Tại sao đặt tên là Gia - ven?
 • Trong công nghiệp, nước Gia - ven được điều chế bằng cách nào?
 • Tại sao nếu lọ đựng nước Gia - ven để hở trong không khí thì rất nhanh bị hỏng?

Bài làm:

 • Nước Javel đuợc sản xuất lần đầu bởi Claude Louis Berthollet trong phòng thí nhiệm tại Javel, Paris.
 • Trong công nghiệp, nước Gia–ven được sản xuất bằng cách điện phân dung dịch muối ăn (nồng độ từ 15 – 20%) trong thùng điện phân không có màng ngăn.

  PTHH:

 • Nếu lọ đựng nước Gia - ven để hở trong không khí thì rất nhanh bị hỏng vì sẽ tác dụng với $CO_2$ tạo thành $HClO$ kém bền nên mất tính tẩy rửa.
  PTHH:
 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021