Quan sát hình 34.2 và chú thích dưới các hình ảnh, hãy thảo luận và cho biết: những hình ảnh trên nói lên điều gì về hiện tượng biến đổi khí hậu.

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu về biến đổi khí hậu và nguyên nhân gây biến đổi khí hậu

a, Thế nào là biến đổi khí hậu

- Quan sát hình 34.2 và chú thích dưới các hình ảnh

- Hãy thảo luận và cho biết: những hình ảnh trên nói lên điều gì về hiện tượng biến đổi khí hậu.

- Nêu những biến đổi khí hậu ở 1 vùng của Việt Nam trong những năm vừa qua.

Bài làm:

a, Thế nào là biến đổi khí hậu

- Hình 34.2

1. Trái Đất nóng lên

2. hạn hán

3. băng tan

4. thiên tai (sóng thần)

=> đây là các biểu hiện của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng trực tiệp tới sức khỏe, đời sống của con người và các sinh vật khác.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021