Clo có những tính chất vật lí và tính chất hóa học nào?

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Clo có những tính chất vật lí và tính chất hóa học nào?

Bài làm:

 • Tính chất vật lí:
  Trạng thái: Khí
  Màu sắc: Vàng lục
  Mùi vị: mùi hắc
  Tính tan: ít tan trong nước
 • Tính chất hóa học:
  Tác dụng với kim loại
  Tác dụng với hidro

 • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021