Hãy tưởng tượng mình là nguyên tố Oxi, hãy giới thiệu về bản thân mình

  • 1 Đánh giá

6. Hãy tưởng tượng mình là nguyên tố Oxi, hãy giới thiệu về bản thân mình.

Bài làm:

Kí hiệu hóa học của nguyên tố oxi là: O.

Công thức hóa học:

Nguyên tử khối: 16, phân tử khối: 32.

Oxi là nguyên tố hóa học phổ biến nhất. Ở dạng đơn chất thì có nhiều trong không khí. Ở dạng hợp chất, oxi có trong nước, đường, quặng, đất đá, cơ thể sinh vật, ...

Oxi là một đơn chất khí, rất hoạt động, đặc biệt khi ở nhiệt độ cao, dễ dàng tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, kim loại và hợp chất. Trong các hợp chất hóa học, oxi có hóa trị II.

  • 177 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021