Thả quả bóng tennis từ trên cao xuống, hãy quan sát hiện tượng và nhận xét về độ cao mà quả bóng đạt được sau mỗi lần nảy lên.

  • 1 Đánh giá

IV - NHIỆT NĂNG, CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG

Thí nghiệm : Thả quả bóng tennis từ trên cao xuống, hãy quan sát hiện tượng và nhận xét về độ cao mà quả bóng đạt được sau mỗi lần nảy lên.

- Điền từ thích hợp (giảm, nóng) vào chỗ trống :

Sau mỗi lần quả bóng nảy lên, độ cao lớn nhất mà vật đạt được ............ dần .

Vậy cơ năng của quả bóng ............ dần. Một phần cơ năm đã chuyển hóa thành dạng năng lượng khác

Quả bóng, mặt đất ............ lên sau mỗi lần va chạm, phần không khí cọ sát với quả bóng cũng ............ lên. Vậy một phần cơ năng của quả bóng đã trở thành nhiệt năng.

Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Bài làm:

Hiện tượng : quả bóng nảy lên cao và lại rơi xuống đất nhiều lần.

Sau mỗi lần nảy lên, độ cao của quả bóng giảm dần.

- Sau mỗi lần quả bóng nảy lên, độ cao lớn nhất mà vật đạt được giảm dần .

Vậy cơ năng của quả bóng giảm dần. Một phần cơ năm đã chuyển hóa thành dạng năng lượng khác

Quả bóng, mặt đất nóng lên sau mỗi lần va chạm, phần không khí cọ sát với quả bóng cũng nóng lên. Vậy một phần cơ năng của quả bóng đã trở thành nhiệt năng.

Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021