2. Tìm hiểu vao trò của cơ vân trong hoạt động thể lực

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu vao trò của cơ vân trong hoạt động thể lực

Sử dụng các cụm từ: cơ vân, theo ý muốn, cử động, bổ sung vào chỗ chấm trong đoạn thông tinn sau cho phù hợp:

Cơ vân được tạo nên từ mô cơ vân, có cấu tạo từ nhiều sợi cơ dài, ................... có cấu tạo thành các dải sáng tối xem kẽ (vân). Mô cơ vân hoạt động .................của con người. Sự co cơ vân làm xương .............. tại các khớp; các cơ giúp bảo vệ xương.

Bài làm:

1. cơ vân

2. theo ý muốn

3. cử động

  • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021