Hãy viết PTHH của các phản ứng khi cho oxi tác dụng với: canxi, nhôm,

  • 2 Đánh giá

3. Hãy viết PTHH của các phản ứng khi cho oxi tác dụng với: canxi, nhôm, kẽm, đồng, cacbon, lưu huỳnh, photpho (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

Bài làm:

  • 151 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021