Những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết được bón cho cầy trồng nhằm nâng cao năng suất được gọi là gì?

  • 1 Đánh giá

II. Những loại phân bón hóa học thường dùng

1. Phân bón đơn

Những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết được bón cho cầy trồng nhằm nâng cao năng suất được gọi là gì?

Bài làm:

Những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết được bón cho cầy trồng nhằm nâng cao năng suất được gọi là phân bón đơn.

  • 115 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021