Thực hiện các thí nghiệm sau và ghi các hiện tượng quan sát được theo bảng dưới đây

  • 1 Đánh giá

II. Tính chất hóa học của muối

Thực hiện các thí nghiệm sau và ghi các hiện tượng quan sát được theo bảng dưới đây:

Thí nghiệmCách tiến hànhHiện tượng
1. Muối tác dụng với kim loạiNgâm một đoạn dây/ lá đồng trong ống nghiệm chứa 1 - 2 ml dung dịch trong thời gian khoảng 2 - 3 phút.
2. Muối tác dụng với axitNhỏ vài giọt dung dịch vào ống nghiệm có sẵn 1 ml dung dịch $HCl$.
3. Muối tác dụng với bazoNhỏ vài giọt dung dịch vào ống nghiệm có sẵn 1 ml dung dịch $NaOH$.
4. Muối tác dụng với muốiNhỏ vài giọt dung dịch vào ống nghiệm có sẵn 1 ml dung dịch $NaCl$
5. Phản ứng phân hủy muối (nhiệt phân muối)Cho vào ống nghiệm một lượng nhỏ tinh thể muối

Viết PTHH và cho biết tính chất hóa học của muối

Bài làm:

Thí nghiệmCách tiến hànhHiện tượng
1. Muối tác dụng với kim loạiNgâm một đoạn dây/ lá đồng trong ống nghiệm chứa 1 - 2 ml dung dịch trong thời gian khoảng 2 - 3 phút.

Dung dịch chuyển sang màu xanh lam, xuất hiện một lớp kim loại màu bạc bám vào dây đồng.

2. Muối tác dụng với axitNhỏ vài giọt dung dịch vào ống nghiệm có sẵn 1 ml dung dịch $HCl$.

Xuất hiện kết tủa trắng.

3. Muối tác dụng với bazoNhỏ vài giọt dung dịch vào ống nghiệm có sẵn 1 ml dung dịch $NaOH$.

Xuất hiện kết tủa màu xanh.

4. Muối tác dụng với muốiNhỏ vài giọt dung dịch vào ống nghiệm có sẵn 1 ml dung dịch $NaCl$

Xuất hiện kết tủa trắng.

5. Phản ứng phân hủy muối (nhiệt phân muối)Cho vào ống nghiệm một lượng nhỏ tinh thể muối và một ít bột $MnO_2$ (làm xúc tác). Nung nóng ống nghiệm chứa trên ngọn lửa đèn cồn khoảng 1 phút, thử khí sinh ra bằng cách đưa tàn đóm đỏ vào miệng ống nghiệm.

Que đóm bùng cháy.

Tính chất hóa học của muối:

  • Tác dụng với kim loại
  • Tác dụng với axit
  • Tác dụng với bazo
  • Tác dụng với muối
  • Tham gia phản ứng nhiệt phân
  • 1.104 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021