Hãy quan sát các hiện tượng xung quanh em, tìm các ví dụ về lực sinh công cơ học.

  • 1 Đánh giá

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

1. Hãy quan sát các hiện tượng xung quanh em, tìm các ví dụ về lực sinh công cơ học.

Bài làm:

Một số ví dụ vê lực sinh công cơ học là:

  • lực kéo của xe bò.
  • lực đẩy của công nhân đẩy xe hàng.
  • cần cẩu đang nâng hàng.
  • một vật rơi tự do.
  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021