Em hãy viết đoạn văn tìm hiểu về những vấn nạn nuôi nhốt, buôn bán động vật quý hiếm, từ đó hình thành thái độ tích cực cho việc chăm sóc, bảo vệ các loại động vật quý hiếm ở Việt Nam và thế giới.

  • 1 Đánh giá

D-E. Hoạt động vận dụng - tìm tòi mở rộng

Em hãy viết đoạn văn tìm hiểu về những vấn nạn nuôi nhốt, buôn bán động vật quý hiếm, từ đó hình thành thái độ tích cực cho việc chăm sóc, bảo vệ các loại động vật quý hiếm ở Việt Nam và thế giới.

Bài làm:

Các em có thể viết đoạn văn dựa trên những ý chính sau:

- Một số loài động vật quý hiếm ở Việt Nam và thế giới

- Thực tế vẫn nãn nuôi nhốt và buôn bán đv quý hiếm ở VN và thế giới

- Đưa ra lời khuyên, định hướng

- Nêu biện pháp hạn chế

  • 205 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021