1. Các em rút ra những nhận xét gì từ các bảng số liệu sau?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Các em rút ra những nhận xét gì từ các bảng số liệu sau?

2. kể tên một số nguồn năng lượng đã và đang sử dụng ở Việt Nam.

3. Nêu nhiệm vụ của học sinh trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Bài làm:

1. Nhận xét

- Hiện nay, đất đang được sử dụng triệt để và phần lớn thuộc đất nông nghiệp và lâm nghiệp.

- Nhìn chung cả nước diện tích rừng bị chặt phá đang giảm xuống rõ rêt. Tuy nhiên, tỉ lệ này còn cao rơi vùng vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

2. Một số nguồn năng lượng sử dụng ở Việt Nam: điện, nhiệt, mặt trời, khí đốt, than đốt, ....

3.

  • Mỗi học sinh cần ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và cải tạo thiên nhiên
  • Tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên
  • Tuyên truyền với mọi người xung quanh có ý thức và hành động bảo vệ thiên nhiên.
  • 115 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 8 VNEN