Trong những đặc điểm dưới đây (bảng 29.4), những đặc điểm nào có ở quần thể người, ở quần thể sinh vật khác?

  • 1 Đánh giá

4. Quần thể người

Trong những đặc điểm dưới đây (bảng 29.4), những đặc điểm nào có ở quần thể người, ở quần thể sinh vật khác?

Đặc điểmQuần thể ngườiQuần thể sinh vật
Giới tính
Lứa tuổi
Mật độ
Sinh sản
Tử vong
Pháp luật
Kinh tế
Hôn nhân
Giáo dục
Văn hóa

Hãy cho biết trong ba dạng tháp trên, dạng tháp nào có các biểu hiện ở bảng 29.5

Biểu hiệnDạng tháp aDạng tháp bDạng tháp c
Nước có tỉ lệ trẻ em sinh ra hằng năm nhiều
Nước có tỉ lệ tử vong ở người trẻ tuổi cao (tuổi thọ trung bình thấp)
Nước có tỉ lệ tăng trưởng dân số cao
Nước có tỉ lệ người già nhiều
Dạng tháp dân số trẻ (dạng tháp phát triển)
Dạng tháp dân số già (dạng tháp ổn định)

- Em hãy cho biết thế nào là một nước có dạng tháp dân số trẻ và nước có dạng tháp dân già.

- Theo em, tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp nào trong những trường hợp sau?

a) Thiếu nơi ở

b) Thiếu lương thực

c) Thiếu trường học, bệnh viện

d) Ô nhiễm môi trường

e) Chặt phá rừng

f) Chậm phá triển kinh tế

g) Tắc nghẽn giao thông

h) Năng suất lao động tăng

Bài làm:

Đặc điểmQuần thể ngườiQuần thể sinh vật
Giới tínhX
Lứa tuổiXX
Mật độXX
Sinh sảnXX
Tử vongXX
Pháp luậtX
Kinh tếX
Hôn nhânX
Giáo dụcX
Văn hóaX

Bảng 29.5

Biểu hiệnDạng tháp aDạng tháp bDạng tháp c
Nước có tỉ lệ trẻ em sinh ra hằng năm nhiềuxx
Nước có tỉ lệ tử vong ở người trẻ tuổi cao (tuổi thọ trung bình thấp)x
Nước có tỉ lệ tăng trưởng dân số caoxx
Nước có tỉ lệ người già nhiềux
Dạng tháp dân số trẻ (dạng tháp phát triển)xx
Dạng tháp dân số già (dạng tháp ổn định)x

- Dạng tháp dân số trẻ: là tháp có đáy rộng, cạnh tháp xiên, đỉnh tháp nhọn, tuổi thọ trung bình thấp.

- Dạng tháp dân số già: là tháp có đáy hẹp, đỉnh không nhọn, cạnh tháp gần như thẳng đứng, tuổi thọ trung bình cao

- Tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp: a, b, c, d, e, f, g.

  • 109 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021