Dựa bào tính tan, bazo được chia làm mấy loại?

 • 1 Đánh giá

2. Phân loại, gọi tên

 • Dựa bào tính tan, bazo được chia làm mấy loại? Là những loại nào?
 • Hãy nêu cách gọi tên bazo.
 • Gọi tên các bazo sau:

Bài làm:

 • Bazo được chia ra làm hai loại: Bazo mạnh (tan trong nước) và bazo yếu (không tan trong nước).
 • Cách gọi tên bazo:
 1. Kim loại có một hóa trị: Tên bazo = tên kim loại + hidroxit
 2. Kim loại có nhiều hóa trị: Tên bazo = Tên kim loại + Hóa trị của kim loại + hidroxit.
 • : Kali hidroxit
 • : Đồng II hidroxit
 • : Bari hidroxit
 • : Sắt III hidroxit.

 • 97 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 8 VNEN