3. Chu trình nước trên Trái Đất

  • 1 Đánh giá

3. Chu trình nước trên Trái Đất

- Nước trên Trái Đất có ở đâu? Sự phân bố nước ở các vùng địa lí khác nhau?

- Nêu đặc điểm nguồn tài nguyên nước ở Việt Nam.

Bài làm:

- Nước có ở khắp mọi nơi trên Trái Đất. tuy nhiên, nước tập trung nhiều ở vùng biển, sông, hồ; còn có trong đất.

- Ở Việt Nam, nguồn nước đang có dấu hiệu cạn kiệt và ô nhiễm.

  • 93 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021