Từ tính chất hóa học của clo hãy giải thích tại sao clo lại được sử dụng để khử trùng nước sinh hoạt và nước ở bể bơi?

  • 1 Đánh giá

Từ tính chất hóa học của clo hãy giải thích tại sao clo lại được sử dụng để khử trùng nước sinh hoạt và nước ở bể bơi? Tại sao nước Gia-ven được dùng để tẩy quần áo trắng và nhiều đồ dùng khác?

Bằng cách nào có thể nhận biết được khí clo?

Bài làm:

Clo được sử dụng để khử trùng nước sinh hoạt và nước bể vơi vì khi cho clo vào nước, clo tác dụng với nước sinh ra axit clo hidric và axit hipocloro. Axit hipocloro là một chất có tính oxi hóa mạnh nên có thể tẩy màu và diệt khuẩn.

Nước Gia - ven được dùng để tẩy quần áo trắng và nhiều đồ dùng khác vì trong dung dịch có chứa muối có tính oxi hóa mạnh nên có tính tẩy màu.

Để nhận biết khí clo, ta dùng quỳ tím ẩm để nhận biết, ban đầu quỳ tím hóa đỏ, sau đó thì mất màu.

  • 92 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021