Hãy nêu ứng dụng chủ yếu của cacbon oxit

  • 1 Đánh giá

c) Ứng dụng

Hãy nêu ứng dụng của cacbon oxit

Bài làm:

Cacbon oxit được ứng dụng trong ngành luyện kim để sản xuất kim loại trong lò cao.

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021